Uongozi Wa Kiroho

Ujumbe wa sasa na wa mwisho kutoka kwa Uongozi wa Kiroho unaonekana hapa chini na zinaonekana kwa rangi ya Majenta. Wakati ujumbe mpya ukiwasili Ujumbe wa zamani unahamishiwa kwenye ukurasa wa Ujumbe.

 

Tovuti ya Uamsho na Enlightenment

Tunafahamu kuwa kuna watu wengi ulimwenguni kote ambao bila kutarajia wanapata “Uamsho” na kusikia Sauti na/au kuona Mwanga wa Kiroho.

Kwa sababu hii tuliamua kutengeneza tovuti mpya ili kuwasaidia watu kuelewa kile wanachokiona au kusikia na kutoa mwongozo ikiwa wanataka kutafuta Upanukaji zaidi wa Ufahamu.

Tunakadiria kuwa kuna mamilioni ya watu ambao wanaanza kuwa na ufahamu wa nguvu za Kiroho. Ikiwa unajua mtu ambaye unadhani anaweza kuwa katika kitengo hiki, tafadhali mtumie tovuti hii.
www.awakeningandenlightenment.com

 

Video ya YouTube ya Kiingereza hapo chini inaeleza muhtasari wa tovuti hii. Inaelezea namna mbalimbali za Uamsho na inatoa mwongozo kwa wale wanaotaka kufwata Njia Ya Kiroho.

 


 

March 31, 2020

Hii ni kutoka kwa Mabwana wa Mwanga.

Kwa hakika ni wakati sasa kwa Watahajudi wote Duniani kuungana pamoja kwa kusudi la pamoja la kuleta Mwanga na Upendo kusaidia kwa woga na kutokuwa na hakika kuhusu virusi.

Watu sasa wana wakati zaidi wa kutafakari kuhusu maisha yao. Kama tulivyosema mara nyingi, maisha nia yake ni Upendo na Utoaji, na hii ni fursa nzuri ya kuongeza muda ambao wanatahajudi, ili kuwasaidia binadamu wenzao.

Watu wengi, sana sasa wanateseka aidha moja kwa moja au kwa namna nyingine kwa sababu ya virusi. Wengine wanafanya kazi kweli kwa bidii, huku wanajihatarisha.

Sasa ni wakati wa kuleta Mwanga na Upendo kwenye sayari kuliko ambavyo kamwe haijawahi kutokea.

Tunatumaini kuwa binadamu sasa wako tayari kusimamisha kasi ya maisha na kutafuta na kupata Upendo zaidi, Furaha na Amani.

 

Januari 9, 2020

Huu ni ujumbe kutoka kwa Mabwana wa Mwanga kuashiria mwanzo wa muongo (decade) mpya.

Mtakuwa mkishuhudia majanga yanayoendelea ulimwenguni kote na labda mnashangaa jinsi itakavyowezekana kuyakwepa na kuishi, na jinsi ya kufanya mambo kuwa bora.

Tafadhali eleweni kuwa pamoja na ukatili wote ambao mnaosikia wakati wote kuna kazi kubwa na ya kushangaza inayofanywa na Wafanyakazi wa Mwanga na sio kutoka kwenye sayari hii tu lakini wasaidizi kutoka kwa ulimwengu zilizoko mbali. Kila moja kwa njia zao tofauti wanashiriki kwa namna yao.

Kundi la Watahajudi wa Lightwave wamepewa kazi yao ya kufanya taswira ya kupeleka Upendo, Mwanga na Utulivu kwa roho zote ambazo zimejaa chuki na hasira. Jaribuni kufanya hivi vizuri zaidi kama mnavyoweza, kuweka taswira hii kwenye akili zenu kwa dakika chache kila siku wakati mnatahajudi.

Upendo na Mwanga mnaotuma unapaswa kushinda ikiwa watu wa kutosha wakifanya kazi hii muhimu sana.

 

Novemba 12, 2019

Kutoka kwa Mabwana wa Mwanga

Inaonekana dhahiri kwamba watu sasa wanaweza kuongea na kufurahia kuwaambia wengine juu ya Uzoefu wao wa Kiroho. Ni kwa kufanya hivyo kwamba wanaweza kusaidiwa kuchunguza kwa undani zaidi upande wa Kiroho wa maumbile yao. Ni muhimu sana kuwasiliana na kuelezea kile walichogundua ili kuwahamasisha na kuwatia moyo wengine kufanya vivyo hivyo.

Huu ni mwanzo wa awamu mpya, wakati watu wanakuwa na uzoefu huu bila kutegemea. Ni kana kwamba mtazamo wao unabadilika na kufahamu zaidi mambo ya Kiroho badala ya ubinafsi wao mdogo.

Kadri tunavyoendelea kusonga mbele ni muhimu pia kukumbuka kutafuta mema ambayo yanatokea kote Ulimwenguni. Wakati mwingine, wakati mambo yanapoonekana kuwa mabaya ni vigumu kupata raha za maisha. Saidianeni kila wakati kwa maneno ya fadhila au kutuma Mwanga na Upendo.

Maisha hutoa changamoto nyingi. Yafikirie maisha kama shule ya kufundishia masomo.
Punde tu funzo au somo linapoeleweka ndivyo ambavyo haraka zaidi mtu anaweza kuendelea mbele na kuimarika.

 

Octoba 31, 2019

Sisi, Mabwana wa Mwanga tunataka kukupa ujumbe.

Inawahusu watu wote wanaotahajudi na haswa wale wanaotahajudi kwenye Mwanga na Sauti.

Kadri watu zaidi na zaidi wanavyoamka bila kutegemea na wanawasiliana na Nguvu za Mwanga na Sauti Tunafahamu uongezekaji wa Mwanga wa Kiroho kwenye Sayari yote. Mnapotahajudi kwa vikundi basi Mwanga ni mkali zaidi na wazi, kwa hivyo ina athari nzuri na kubwa, ikiondoa giza ambalo linaenea na kufunika maeneo mengi ya Dunia.

Kadiri mnavyoweza kuzingatia na kuwa na kusudi la kuifanya dunia kuwa mahali bora, basi itafanyika. Ni Azimio na Mapenzi Yenu kwa pamoja ambayo hufanya tofauti. Inatengeneza ongezeko la Nguvu inayoenea kila mahali.

Tulisema hapo awali, kwamba hamtabui Nguvu ambayo iko kati ya watahajudi. Ikitumika kwa pamoja kama nguvu ya wema inaweza kuleta tofauti kubwa.

Kuwasaidia wengine kwa Mwanga wako kutakusaidia wewe pia. Kadri unavyotoa Mwanga zaidi, ndivyo unavyozidi kupata na kurudishiwa Mwanga zaidi. Inafanya kazi kwa njia hiyo.

 

Octoba 1, 2019

Ni fursa kubwa kwangu kukuandikia ujumbe huu kutoka kwa Uongozi wa Kiroho.

Sisi, katika Ulimwengu wa Kiroho tumeunganishwa na wewe wakati huu maalum sana.

Kuwa na wengi wenu kiasi hiki Walioanzishwa pamoja katika eneo lenye baraka kweli ni hatua kubwa katika Uamsho wa Kiroho wa Sayari ya Dunia. Yaani, Dunia kama Kiumbe na wakazi wake wote.

Hasa Tumevutiwa sana na Upendo na Furaha inayopatikana kutoka kwenye mioyo yenu kwenda kwa kila mmoja wenu na kwa ulimwengu kwa jumla.

Bado kuna maeneo mengi ambapo kuna vita, njaa na magonjwa. Tungependa kuwaomba nyinyi wote kuzingatia kupeleka Upendo wenu kwa umoja katika maeneo haya, kujaribu kufuta migogoro, kuponya wagonjwa na kulisha wanaokufa na njaa.

Kadri watu zaidi na zaidi wanahisi mwito wa Uamsho wa Kiroho, Upendo na Mwanga utashinda Giza kwenye Maeneo haya.

Maelfu ya watu mnapotahajudi kwa pamoja, kweli mtaleta mabadiliko.

Kila kitu kimeunganishwa na Nguvu ya Mwanga itaangaza na kuchomoza.

 

 

Uongozi wa Kiroho ni Nani?

 

Ili sisi tuelewe ni nani au ni nini Uongozi wa kiroho, tunahitaji kwanza kuangalia katika siku za nyuma. Historia inatuonyesha kwamba elimu ya Kiroho ilikuja duniani kwa njia ya walimu wakubwa, mystics, gurus na mara nyingi kuishia kama dini.

Kwa bahati mbaya – Ukweli mara nyingi ulibadilishwa au kupotea kutokana na kiburi (ego), uchoyo, tamaa ya mamlaka n.k.

Tunajua kidogo sana kuhusu Uongozi wa Kiroho licha ya kwamba ni idadi kubwa ya Viumbe “Intelligent” ambao wanaishi kwenye Ngazi za Juu za maumbile (au “Mbinguni” kama ukitaka).

Ngazi hizi za Juu zipo zaidi ya 3 ambazo sisi, kama binadamu, kwa kawaida tunazifahamu kwa hisia zetu ndogo zenye mipaka. Wao ni pamoja na “Masters” waliopaa “Mbinguni” na Viumbe ya Mwanga ambao mara nyingi hujulikana kama Malaika na Viongozi. Wao siku zote huwasiliana nasi, ushahidi mkubwa umerekodiwa katika maandiko yetu, tangu mwanzo wa wanadamu.

Kama tukiangalia kuzuka na kupanda kwa ustaarabu mkubwa tunaona kwamba watu walipata elimu ya ajabu. Maarifa na elimu hudhihirishwa na sanaa, fasihi, teknolojia na sayansi; Chanzo chake ni Uongozi wa Kiroho. Wao waliweka mawazo katika akili za wale waliokuwa tayari kupokea. Mara baada ya wazo kupandikizwa watu wengine wengi wakawa wazi na wakasaidia kuliendeleza.

Kama Elimu ya Kiroho, wakati wazo jipya linadhihirika siku zote kuna watu wanataka kulitumia kwa faida zao binafsi, madaraka na uharibifu. Na hivyo ustaarabu wowote hatimaye huanguka na sehemu kubwa ya maarifa na elimu kupotea.


“Ukweli unapokuwa kwenye kina kirefu sana
Chini ya miaka elfu ya usingizi
Wakati unahitaji, mabadiliko
Na kwa mara nyingine Ukweli unapatikana”

(George Harrison)

 

Leo

Katika miongo michache iliyopita Uongozi wa Kiroho wamewasiliana na walimu wengi wa Kutahajudi duniani kote na kutoa ujumbe mmoja. Sayari yenu pamoja na wakazi wake ni wagonjwa; tunahitaji wewe kuonyesha Ukweli kwa idadi kubwa ya watu. Kama mkifanikiwa basi tunaweza kuinua Ufahamu wa Binadamu. Tunaweza kuwapa teknolojia ya hali ya juu ili kuweza kuboresha maisha yenu ya kimwili. Zaidi ya hayo tunaweza kuwaonyesha Ujuzi mkubwa ili kuchochea akili zenu na kuwasaidia kuelewa nafasi yenu kwenye Ulimwengu (Universe).

The remit is usually the same; Wanataka mtu 1 katika kila watu 100,000 awe amepata Initiation kwenye Mwanga na Sauti ya Kiroho. Basi leo tunavyokaribia idadi ya watu bilioni 7.5 duniani tunakuwa na lengo la watu 75,000.
 

Njia

Kwa wakati huu tunaambiwa kuwa ni muhimu kuwa Elimu ya Kweli ya Kiroho iwafikie watu wote. Hivyo ni lazima kujifunza kutokana na historia na kuhakikisha kama iwezekanavyo kwamba elimu hii inapatikana na mafundisho yanakuwa wazi kabisa.

Hii haitakuwa Safari kwa wachache waliochaguliwa lakini “Enlightenment” kwa ajili ya umma. Wengi wenu hamtajichukulia kuwa watu wa Kiroho lakini kama mmewahi kuhoji kuwepo kwenu, kuwa kwenu au kuhisi ndani ya moyo kuna sehemu inakosekana basi Njia hii ni kwa ajili yenu. Kinachohitajika tu toka kwenu ni kujifunza mazoezi ya kutahajudi, kuwa na maisha ya afya na muhimu zaidi kujifunza jinsi ya kutoa kweli.

Kama ilivyoelezwa hapo juu tunaamini kwamba Uongozi wa kiroho wako nyuma ya Masters wote na Dini ambazo zilishawahi kujulikana duniani. Waliwajibika kwenye ujenzi wa Piramidi, kupanda kwa ustaarabu mkubwa na mafanikio katika sayansi ya kisasa. Wengi watashuhudia kuwepo kwao kama manabii, waonaji, (mystics, clairvoyants) na watu walio na flashi za uvuvioa au ubunifu, na kama wakiwa waaminifu na bila kuwa na ego watashuhudia kuwa haikuwa wao: “Nilikuwa tu nalazimika” au “mawazo yaliaendelea kunijia katika kichwa changu”.

Mnamo Februari 2015 Uongozi wa kiroho waliwasiliana na baadhi yetu tuliokuwa tumefikia hali ya juu ya Ufahamu wa Kiroho na maarifa muhimu na ufahamu unaotakiwa kuweza kutoa Nguvu za Mwanga na Sauti. Tunapenda kufanya kazi kama Uongozi wa Kiroho wanavyofanya, tukiwa nyuma ya “pazia”, sio mbele na kuwa na shirika kubwa na tumeahidi kujitolea maisha yetu kwa Njia hii ya ajabu. Tumeshangazwa na mambo ambayo tumejifunza na tunanyenyekea kwamba tumeteuliwa kutoa Maarifa na Hali za Ufahamu wa Kiroho. Kwetu sisi hakuna heshima, dhumuni au kusudi zaidi inayowezekana kuwepo.

Moja ya makosa makubwa ni kutoza fedha kwa ajili ya Hali za Kiroho; ni chanzo cha kuanguka kwa makundi mengi. Ndiyo maana sisi kamwe hakuna malipo ya kitu chochote na tumechagua sera ya “Kulipia Baadaye” au (“Pay it Forward”).
 

 

Kutoka kwa Uongozi wa Kiroho

Mawasiliano yote ni neno kwa neno, isipokuwa masahihisho ya spelling na vituo vinavyoongezwa inapohitajika. Ujumbe wa awali unapatikana katika ukurasa wa Mawasiliano.

Tunapoangalia kinachoendelea duniani kote sasa hivi, sisi tunakuwa na Matumaini kuwa ni dhahiri zaidi kwamba mambo yanasonga kwenye mwelekeo sahihi. Kuna njia ndefu mpaka kufikia lengo, lakini sisi tunafurahishwa kuona Positivity na Furaha ambayo imekuwa inayofanywa na wale wanaojiandaa na kufungamana na Lightwave mpya na kufikia Hali za Juu katika muda mfupi sana.

Hawa ni Mashujaa wapya ambao wote wana uwezo, ujasiri na Upendo wa kuchukua Nguvu hii ya ajabu na kuleta maelfu ya watu. Wao itakuwa zamu yao kuweza kutoa Upendo waliopata kwa Dunia.

Kutoka kwetu Uongozi wa Kiroho:
Sisi tunaangalia chini na kuridhishwa sana kuwa mmeweka tovuti mpya kuwa tofauti na zingine.

Tuna nia ya kutoa ujumbe, kuweka sasa, mara kwa mara na Tunahisi kwamba ndicho watu wanachotaka na cha kuwahamasisha.

Kutakuwa na watu wengi hivi karibuni watakaoleta chini ujumbe kutoka kwetu kwa lugha nyingine ambazo zina haja ya kuwa na nafasi. Tuna uhakika kwamba hizi tovuti zitakubalika na wengi.

Sisi, Mabwana wa Mwanga, tunahitaji kuwasiliana na kuwasilisha baadhi ya maneno kwenu wote.

Imeandikwa katika vitabu vingi, kwamba kielelezo cha Mwisho cha Mungu, ni Upendo. Na katika mafundisho ya Lightwave mpya, sisi tunasema kwamba, Upendo ni msingi wa kila ujumbe tunaotuma. Ni kwa sababu ya Upendo wetu kwenu, kwamba sisi tunatuma Nguvu na ujumbe wa kuwasaidia Wanaadamu.

Tumeridhika sana kuona kwamba watu wapya Walioanzishwa (waliopata Initiation) wanataka kutoa Upendo huu pia; kwa kila mmoja wao, kwa marafiki na familia na kwa watu wanaofanya kazi bila kuchoka, ili kuhakikisha ustawi wao wakati wa mchakato wa Initiation na kwingineko zaidi.

Ni kwa kueneza Upendo huu tu, pamoja na Huruma na kuelewa, kutafanya Ufahamu wenu kuongezeka hadi kufikia mahali ambapo Dunia itakuwa sehemu nyingine kabisa. Mahali ambapo watu watakuwa wanaangalia kile kilicho Kizuri katika kila mtu na kila kitu.

Hii inaweza kufikiwa sasa hivi!

 

Tahajudi Ya Mwanga na Sauti

Kama kile kilichoandikwa hapo juu kinaoana nawe kwa namna yoyote ile, basi angalia tovuti yetu kuu kwa kubonyeza kiungo hapo chini.

swahili.lightandsoundmeditation.com
www.lightandsoundmeditation.com