Uongozi Wa Kiroho

 

Umeongozwa kuja kwenye tovuti hii….Hakuna kinachofanyika kwa bahati!

Ujumbe wa sasa na wa mwisho kutoka kwa Uongozi wa Kiroho unaonekana hapa chini na zinaonekana kwa rangi ya Majenta. Wakati ujumbe mpya ukiwasili Ujumbe wa zamani unahamishiwa kwenye ukurasa wa Ujumbe.

 
Julai 3, 2020

Hapa ni Mabwana wa Mwanga.

Tunafurahi kukuambia kwamba idadi ya watu waliopata Initiation (Walioanzishwa) Duniani imezidi hata lengo lililowekwa. Sasa tunaenda kwenye awamu mpya!

Tulikuambia kuwa kuna vikundi vingi ambavyo huanzisha watu kwenye Mwanga na Sauti. Siku hizi, kwa kweli, wengi wanapata Uamsho kwa hivyo hii imeongeza idadi.

Mambo yanabadilika ghafla, kama unavyojua, kwa sababu ya hali iliyopo Duniani sasa. Hii imeleta idadi kubwa ya watu kutahajudi.

 

Mei 28, 2020

Hii ni kutoka kwa Mabwana wa Mwanga

Wakati Kiumbe anapochukuwa mwili, unajua kuwa ni kwa kusudi fulani, maisha ya kuishi kulingana na ‘mpango’ ambao tayari ni thabiti. Hakika, kuna kuchepuka kutoka kwenye mpango huo ambao unaweza kuanzishwa wakati fulani kwenye maisha. Lakini kisichojulikana kwa ujumla ni kuwa kusudi linaweza kubadilika kukiwa na mazingara fulani.

Katika nyakati hizi ambazo siyo za kawaida ambapo kuna machafuko mengi hapa Duniani, inakuwa muhimu kuwa na mwelekeo kwenye mambo ya Kiroho.

Kwa hivyo, watu wengi ambao wangekuwa hawajachukuwa miili kwa ajili ya kuwa na maisha ya Kiroho, hujikuta wanakuwa na msukumo na kuwa na hamu kubwa ya kupata maana halisi ya maisha kupitia Tahajudi.

Watoto wengi waliozaliwa nyakati hizi wana kusudi moja kubwa la kueleta Nguvu Imara ya Kiroho.

 

Mei 10, 2020

Hapa ni Mabwana wa Mwanga wanakuja kuzungumza na wewe kuhusu virusi ambavyo bado vinaathiri sehemu nyingi za Duniani kwa wakati huu.

Tunajua kuwa watu wengi wanateseka kwa sababu hiyo, na hawana uhakika juu ya maisha yao ambayo kwa namna fulani yamechukuliwa kutoka kwao.

Tafadhali aminini kuwa ingawa mambo yanaonekana kuwa yanaenda mrama, yatapita. Mtaangalia nyuma na kugundua kuwa wakati huu kulikuwa kunahitajika mabadiliko ili Dunia iweze kukua Kiroho – kwa watu binafsi wawe na ufahamu mkubwa juu ya uhifadhi na uimarishaji wa Dunia.

Tunatumai kwamba, wakati huu wa kutengwa na upweke, watu watafikiria sana jinsi wanavyoongoza maisha yao na watatekeleza mabadiliko yoyote yale kwa faida yao wenyewe na wanadamu.

 
March 31, 2020

Hii ni kutoka kwa Mabwana wa Mwanga.

Kwa hakika ni wakati sasa kwa Watahajudi wote Duniani kuungana pamoja kwa kusudi la pamoja la kuleta Mwanga na Upendo kusaidia kwa ajili ya woga na kutokuwa na hakika kuhusu virusi.

Watu sasa wana wakati zaidi wa kutafakari kuhusu maisha yao. Kama tulivyosema mara nyingi, maisha nia yake ni Upendo na Utoaji, na hii ni fursa nzuri ya kuongeza muda ambao wanatahajudi, ili kuwasaidia binadamu wenzao.

Watu wengi, sana sasa wanateseka aidha moja kwa moja au kwa namna nyingine kwa sababu ya virusi. Wengine wanafanya kazi kweli kwa bidii, huku wanahatarisha maisha yao.

Sasa ni wakati wa kuleta Mwanga na Upendo kwenye sayari kuliko ambavyo kamwe haijawahi kutokea.
Tunatumaini kuwa binadamu sasa wako tayari kusimamisha kasi ya maisha na kutafuta na kupata Upendo zaidi, Furaha na Amani.

 

 

Uongozi wa Kiroho ni Nani?

 

Ili sisi tuelewe ni nani au ni nini Uongozi wa kiroho, tunahitaji kwanza kuangalia katika siku za nyuma. Historia inatuonyesha kwamba elimu ya Kiroho ilikuja duniani kwa njia ya walimu wakubwa, mystics, gurus na mara nyingi kuishia kama dini.

Kwa bahati mbaya – Ukweli mara nyingi ulibadilishwa au kupotea kutokana na kiburi (ego), uchoyo, tamaa ya mamlaka n.k.

Tunajua kidogo sana kuhusu Uongozi wa Kiroho licha ya kwamba ni idadi kubwa ya Viumbe “Intelligent Beings” ambao wanaishi kwenye Ngazi za Juu za maumbile (au “Mbinguni” kama ukitaka).

Ngazi hizi za Juu zipo zaidi ya 3 ambazo sisi, kama binadamu, kwa kawaida tunazifahamu kwa hisia zetu ndogo zenye mipaka. Wao ni pamoja na “Masters” waliopaa “Mbinguni” na Viumbe wa Mwanga ambao mara nyingi hujulikana kama Malaika na Viongozi. Wao siku zote huwasiliana nasi, ushahidi mkubwa umerekodiwa katika maandiko yetu, tangu mwanzo wa wanadamu.

Kama tukiangalia kuzuka na kupanda kwa ustaarabu mkubwa tunaona kwamba watu walipata elimu ya ajabu. Maarifa na elimu hudhihirishwa na sanaa, fasihi, teknolojia na sayansi; Chanzo chake ni Uongozi wa Kiroho. Wao waliweka mawazo katika akili za wale waliokuwa tayari kupokea. Mara baada ya wazo kupandikizwa watu wengine wengi wakawa wazi na wakasaidia kuliendeleza.

Kama Elimu ya Kiroho, wakati wazo jipya linadhihirika siku zote kuna watu wanataka kulitumia kwa faida zao binafsi, madaraka na uharibifu. Na hivyo ustaarabu wowote hatimaye huanguka na sehemu kubwa ya maarifa na elimu kupotea.


“Ukweli unapokuwa kwenye kina kirefu sana
Chini ya miaka elfu ya usingizi
Wakati unahitaji, mabadiliko
Na kwa mara nyingine Ukweli unapatikana”

(George Harrison)

 

Leo

Katika miongo michache iliyopita Uongozi wa Kiroho wamewasiliana na walimu wengi wa Kutahajudi duniani kote na kutoa ujumbe mmoja. Sayari yenu pamoja na wakazi wake ni wagonjwa; tunahitaji wewe kuonyesha Ukweli kwa idadi kubwa ya watu. Kama mkifanikiwa basi tunaweza kuinua Ufahamu wa Binadamu. Tunaweza kuwapa teknolojia ya hali ya juu ili kuweza kuboresha maisha yenu ya kimwili. Zaidi ya hayo tunaweza kuwaonyesha Ujuzi mkubwa ili kuchochea akili zenu na kuwasaidia kuelewa nafasi yenu kwenye Ulimwengu (Universe).

The remit is usually the same; Wanataka mtu 1 katika kila watu 100,000 awe amepata Initiation kwenye Mwanga na Sauti ya Kiroho. Basi leo tunavyokaribia idadi ya watu bilioni 7.5 duniani tunakuwa na lengo la watu 75,000.
 

Njia

Kwa wakati huu tunaambiwa kuwa ni muhimu kuwa Elimu ya Kweli ya Kiroho iwafikie watu wote. Hivyo ni lazima kujifunza kutokana na historia na kuhakikisha kama iwezekanavyo kwamba elimu hii inapatikana na mafundisho yanakuwa wazi kabisa.

Hii haitakuwa Safari kwa wachache waliochaguliwa lakini “Enlightenment” kwa ajili ya umma. Wengi wenu hamtajichukulia kuwa watu wa Kiroho lakini kama mmewahi kuhoji kuwepo kwenu, kuwa kwenu au kuhisi ndani ya moyo kuna sehemu inakosekana basi Njia hii ni kwa ajili yenu. Kinachohitajika tu toka kwenu ni kujifunza mazoezi ya kutahajudi, kuwa na maisha ya afya na muhimu zaidi kujifunza jinsi ya kutoa kweli.

Kama ilivyoelezwa hapo juu tunaamini kwamba Uongozi wa kiroho wako nyuma ya Masters wote na Dini ambazo zilishawahi kujulikana duniani. Waliwajibika kwenye ujenzi wa Piramidi, kupanda kwa ustaarabu mkubwa na mafanikio katika sayansi ya kisasa. Wengi watashuhudia kuwepo kwao kama manabii, waonaji, (mystics, clairvoyants) na watu walio na flashi za uvuvioa au ubunifu, na kama wakiwa waaminifu na bila kuwa na ego watashuhudia kuwa haikuwa wao: “Nilikuwa tu nalazimika” au “mawazo yaliaendelea kunijia katika kichwa changu”.

Mnamo Februari 2015 Uongozi wa kiroho waliwasiliana na baadhi yetu tuliokuwa tumefikia hali ya juu ya Ufahamu wa Kiroho na maarifa muhimu na ufahamu unaotakiwa kuweza kutoa Nguvu za Mwanga na Sauti. Tunapenda kufanya kazi kama Uongozi wa Kiroho wanavyofanya, tukiwa nyuma ya “pazia”, sio mbele na kuwa na shirika kubwa na tumeahidi kujitolea maisha yetu kwa Njia hii ya ajabu. Tumeshangazwa na mambo ambayo tumejifunza na tunanyenyekea kwamba tumeteuliwa kutoa Maarifa na Hali za Ufahamu wa Kiroho. Kwetu sisi hakuna heshima, dhumuni au kusudi zaidi inayowezekana kuwepo.

Moja ya makosa makubwa ni kutoza fedha kwa ajili ya Hali za Kiroho; ni chanzo cha kuanguka kwa makundi mengi. Ndiyo maana sisi kamwe hakuna malipo ya kitu chochote na tumechagua sera ya “Kulipia Baadaye” au (“Pay it Forward”).
 

 

Kutoka kwa Uongozi wa Kiroho

Mawasiliano yote ni neno kwa neno, isipokuwa masahihisho ya spelling na vituo vinavyoongezwa inapohitajika. Ujumbe wa awali unapatikana katika ukurasa wa Mawasiliano.

Tunapoangalia kinachoendelea duniani kote sasa hivi, sisi tunakuwa na Matumaini kuwa ni dhahiri zaidi kwamba mambo yanasonga kwenye mwelekeo sahihi. Kuna njia ndefu mpaka kufikia lengo, lakini sisi tunafurahishwa kuona Positivity na Furaha ambayo imekuwa inayofanywa na wale wanaojiandaa na kufungamana na Lightwave mpya na kufikia Hali za Juu katika muda mfupi sana.

Hawa ni Mashujaa wapya ambao wote wana uwezo, ujasiri na Upendo wa kuchukua Nguvu hii ya ajabu na kuleta maelfu ya watu. Wao itakuwa zamu yao kuweza kutoa Upendo waliopata kwa Dunia.

Kutoka kwetu Uongozi wa Kiroho:
Sisi tunaangalia chini na kuridhishwa sana kuwa mmeweka tovuti mpya kuwa tofauti na zingine.

Tuna nia ya kutoa ujumbe, kuweka sasa, mara kwa mara na Tunahisi kwamba ndicho watu wanachotaka na cha kuwahamasisha.

Kutakuwa na watu wengi hivi karibuni watakaoleta chini ujumbe kutoka kwetu kwa lugha nyingine ambazo zina haja ya kuwa na nafasi. Tuna uhakika kwamba hizi tovuti zitakubalika na wengi.

Sisi, Mabwana wa Mwanga, tunahitaji kuwasiliana na kuwasilisha baadhi ya maneno kwenu wote.

Imeandikwa katika vitabu vingi, kwamba kielelezo cha Mwisho cha Mungu, ni Upendo. Na katika mafundisho ya Lightwave mpya, sisi tunasema kwamba, Upendo ni msingi wa kila ujumbe tunaotuma. Ni kwa sababu ya Upendo wetu kwenu, kwamba sisi tunatuma Nguvu na ujumbe wa kuwasaidia Wanaadamu.

Tumeridhika sana kuona kwamba watu wapya Walioanzishwa (waliopata Initiation) wanataka kutoa Upendo huu pia; kwa kila mmoja wao, kwa marafiki na familia na kwa watu wanaofanya kazi bila kuchoka, ili kuhakikisha ustawi wao wakati wa mchakato wa Initiation na kwingineko zaidi.

Ni kwa kueneza Upendo huu tu, pamoja na Huruma na kuelewa, kutafanya Ufahamu wenu kuongezeka hadi kufikia mahali ambapo Dunia itakuwa sehemu nyingine kabisa. Mahali ambapo watu watakuwa wanaangalia kile kilicho Kizuri katika kila mtu na kila kitu.

Hii inaweza kufikiwa sasa hivi!

 

Tahajudi Ya Mwanga na Sauti

Kama kile kilichoandikwa hapo juu kinaoana nawe kwa namna yoyote ile, basi angalia tovuti yetu kuu kwa kubonyeza kiungo hapo chini.

swahili.lightandsoundmeditation.com
www.lightandsoundmeditation.com